لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل

افشین نوری
۱۳ دی ۱۴۰۲ - 08:37
قیمت جدید بسته‌های اینترنت

لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اعلام شد. بعد از پیگیری‌های اپراتورهای همراه برای افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرد. این افزایش قیمت از روز جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ اجرایی شده و لیست کامل آن به صورت زیر است.

لیست قیمت جدید بسته‌های اینترنت اپراتورهای همراه اول و ایرانسل

حجم بستهمدت‌ اعتبارهمراه اولایرانسل
۶۰ مگابایت۱ روزه۲,۱۵۰ تومان۲,۱۵۰ تومان
۱۰۰ مگابایت۱ روزه۲,۹۵۰ تومان
۱۵۰ مگابایت۱ روزه۳,۶۴۰ تومان
۲۰۰ مگابایت۱ روزه۴,۳۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت۱ روزه۴,۸۵۰ تومان
۳۰۰ مگابایت۱ روزه۵,۲۳۰ تومان
۵۰۰ مگابایت۱ روزه۶,۵۹۰ تومان
۷۵۰ مگابایت۱ روزه۷,۹۴۰ تومان۷,۶۴۰ تومان
۱ گیگابایت۱ روزه۸,۶۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت۱ روزه۹,۹۰۰ تومان
۲ گیگابایت۱ روزه۱۱,۳۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت۱ روزه۱۲,۶۰۰ تومان
۳ گیگابایت۱ روزه۱۳,۳۰۰ تومان
۲۵۰ مگابایت۳ روزه۵,۹۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت۳ روزه۷,۱۱۰ تومان
۷۵۰ مگابایت۳ روزه۹,۰۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت۳ روزه۱۲,۱۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت۳ روزه۱۴,۸۰۰ تومان
۲۰۰ مگابایت۷ روزه۵,۹۰۰ تومان۵,۹۰۰ تومان
۳۰۰ مگابایت۷ روزه۷,۴۰۰ تومان
۵۰۰ مگابایت۷ روزه۹,۴۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت۷ روزه۱۱,۲۰۰ تومان۱۱,۲۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت۷ روزه۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت۷ روزه۱۷,۵۰۰ تومان۱۷,۵۰۰ تومان
۴ گیگابایت۷ روزه۲۱,۵۰۰ تومان
۵ گیگابایت۷ روزه۲۴,۲۰۰ تومان
۶ گیگابایت۷ روزه۲۶,۳۰۰ تومان
۴۰۰ مگابایت۱۵ روزه۹,۴۰۰ تومان
۷۵۰ مگابایت۱۵ روزه۱۲,۱۰۰ تومان
۱.۵ گیگابایت۱۵ روزه۱۵,۵۰۰ تومان
۲.۵ گیگابایت۱۵ روزه۱۹,۵۰۰ تومان
۳.۵ گیگابایت۱۵ روزه۲۲,۲۰۰ تومان
۵ گیگابایت۱۵ روزه۲۴,۸۰۰ تومان
۱ گیگابایت۳۰ روزه۱۴,۱۰۰ تومان۱۴,۱۰۰ تومان
۲ گیگابایت۳۰ روزه۱۸,۸۰۰ تومان۱۸,۸۰۰ تومان
۳ گیگابایت۳۰ روزه۲۵,۵۰۰ تومان۲۵,۵۰۰ تومان
۴ گیگابایت۳۰ روزه۲۸,۶۰۰ تومان۲۸,۶۰۰ تومان
۵ گیگابایت۳۰ روزه۳۱,۷۰۰ تومان۳۱,۷۰۰ تومان
۶ گیگابایت۳۰ روزه۳۷,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومان
۷ گیگابایت۳۰ روزه۳۸,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومان
۱۲ گیگابایت۶۰ روزه۶۱,۹۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت۶۰ روزه۴۸,۵۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت۹۰ روزه۷۶,۰۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت۹۰ روزه۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰ گیگابایت۹۰ روزه۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ گیگابایت۱۲۰ روزه۸۳,۵۰۰ تومان۸۳,۵۰۰ تومان
۱۸ گیگابایت۱۲۰ روزه۱۱۸,۰۰۰ تومان
۷۲ گیگابایت۱۲۰ روزه۴۳۵,۰۰۰ تومان
۲۰ گیگابایت۱۸۰ روزه۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰ گیگابایت۱۸۰ روزه۴۸۲,۰۰۰ تومان

تمام قیمت‌ها از وب‌سایت اپراتورها استخراج شده است.

نظر شما درباره تغییر تعرفه‌های اپراتورهای همراه چیست؟

مطالب مرتبط سایت

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.