محصولات

تصویر

نام

تاریخ انتشار

رتبه تکفارس

گلکسی تب S9
۲۰۲۳-۰۴-۰۴
۱۵ فروردین ۱۴۰۲
گلکسی A14
۲۰۲۳-۰۴-۱۴
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
پوکو F4
۲۰۲۳-۰۴-۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۲
۸.۵
اکسپریا 1 IV
۲۰۲۳-۰۴-۲۸
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
گلکسی تب S9 اولترا
۲۰۲۳-۰۵-۰۴
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
گلکسی S23 FE
۲۰۲۳-۰۵-۰۴
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
گلکسی S22 FE
۲۰۲۳-۰۵-۰۸
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
آیفون ۱۵
۲۰۲۳-۰۸-۰۴
۱۳ مرداد ۱۴۰۲