محصولات

تصویر

نام

تاریخ انتشار

رتبه تکفارس

آیفون SE3
2022-12-29
۸ دی ۱۴۰۱
پیکسل 7a
2022-12-30
۹ دی ۱۴۰۱
گلکسی S23
2023-01-04
۱۴ دی ۱۴۰۱
پوکو F4
2023-01-20
۳۰ دی ۱۴۰۱
8.5
اکسپریا 1 IV
2023-01-30
۱۰ بهمن ۱۴۰۱
گلکسی تب S9 اولترا
2023-02-04
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
گلکسی تب S9
2023-02-04
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
گلکسی S22 FE
2023-02-08
۱۹ بهمن ۱۴۰۱
گلکسی A14
2023-02-14
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
آیفون ۱۵
2023-08-04
۱۳ مرداد ۱۴۰۲