محصولات

تصویر

نام

تاریخ انتشار

رتبه تکفارس

گلکسی A53 5G
2022-01-26
۶ بهمن ۱۴۰۰
گلکسی S22
2022-02-09
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
گلکسی S22 اولترا
2022-02-09
۲۰ بهمن ۱۴۰۰
وان پلاس ۱۰ پرو
2022-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۱
وان پلاس ۱۰
2022-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۱
پیکسل 6a
2022-08-20
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
گلکسی تب S8 اولترا
2022-08-21
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
گلکسی تب S8
2022-08-21
۳۰ مرداد ۱۴۰۱