جستجو در گجت ها

کاور فیلم

نام

تاریخ انتشار

رتبه تکفارس

نوکیا ۹.۳ PureView
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
گلکسی A91
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
می 10 لایت زوم
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
گلکسی A72
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
نوکیا ۷.۳
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
گلکسی A52
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
ردمی نوت 10 پرو
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
اوپو فایند X3 پرو
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
می 11 لایت
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
ردمی نوت 10
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰
اکسپریا 1 III
2021-03-31
۱۱ فروردین ۱۴۰۰