فهرست به روز رسانی های سامسونگ منتشر شد; به روز رسانی مخصوص ایران برای گوشی J1

۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۶

سامسونگ فهرست جدید ترین به روز رسانی های خود برای گوشی های مختلف را اعلام کرده است. در ادامه ی این خبر و جزئیات آن با تکفارس همراه باشید.

سامسونگ تعداد بسیار زیادی گوشی و تبلت در بازار عرضه کرده است و به طور مرتب و معین به روز رسانی های نرم افزاری برای این گوشی ها منتشر می کند. این به روز رسانی ها ممکن است شامل به روز رسانی های بزرگ و حجیم مثل به روز رسانی هایی که یه نسخه جدید از سیستم عامل را به همراه می اورند باشد و یا به روز رسانی های کوچک که کمی پایداری دستگاه را بهبود بخشیده و تعدادی باگ را رفع می کنند. به روز رسانی های سامسونگ برای گوشی های مختلف هر روزه در مناطق مختلف جهان عرضه می شوند و شما با مشاهده ی فهرست زیر می توانید بفهمیدکه کدام به روز رسانی در 24 ساعت گذشته برای کدام گوشی منتشر شده است. هم چنین با نگاه کردن به این لیست می توان متوجه شد که سامسونگ برای این و گوشی گلکسی J1 نیز به روز رسانی ای را عرضه کرده است.

شما می توانید با سر زدن به این سایت و وارد کردن نوع و مدل گوشی خود اقدام به دانلود این به روز رسانی ها بکنید.

در زیر می توانید فهرست جدید ترین به روز رسانی های سامسونگ را مشاهده کنید:

Country (Product Code)ModelModel NameVersionPDA
Afghanistan(AFG)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APD1
Afghanistan(AFG)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
Afghanistan(AFG)SM-J120FGalaxy J15.1.1J120FXXU1APJ1
Algeria(TMC)SM-A500HGALAXY A55.0.2A500HXXU1BPE1
Algeria(TMC)SM-A500HGALAXY A56.0.1A500HXXU1CPH8
Argentina (Claro)(CTI)SM-J710MNGalaxy J7 ⑥6.0.1J710MNUBU1API7
Australia (Skinny)(SKY)SM-G318MLGALAXY ACE4 Neo4.4.4G318MLUBU0API1
Australia (Skinny)(SKY)SM-G318MLGALAXY ACE4 Neo4.4.4G318MLUBU0AOJ2
Australia (Telstra)(TEL)SM-N910GGALAXY Note46.0.1N910GDTS1DPH5
Australia (Telstra)(TEL)SM-N915GGALAXY Note Edge6.0.1N915GXXS1DPJ1
Australia (Telstra)(TEL)SM-N910GGALAXY Note46.0.1N910GDTS1DPJ1
Australia (Telstra)(TEL)SM-N915GGALAXY Note Edge6.0.1N915GXXS1DPH4
Austria (T-Mobile)(MAX)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Austria (T-Mobile)(MAX)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Austria (T-Mobile)(MAX)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Austria (T-Mobile)(MAX)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Austria (Telering)(TRG)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Austria (Telering)(TRG)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Austria (Telering)(TRG)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Austria (Telering)(TRG)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Baltic(SEB)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Baltic(SEB)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Baltic(SEB)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Baltic(SEB)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Bangladesh(BNG)SM-T116NUGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NUXXU0APH4
Bangladesh(BNG)SM-G355HGALAXY CORE24.4.2G355HXXU0APG4
Bangladesh(BNG)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APF1
Bangladesh(BNG)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APJ2
Bangladesh(BNG)SM-N9208Galaxy Note56.0.1N9208XXU3BPJ6
Belgium (Proximus)(PRO)SM-G930FGalaxy S76.0.1G930FXXS1BPJ1
Bosnia and Herzegovina(TEB)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Bosnia and Herzegovina(TEB)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Brazil(ZTO)SM-P550GALAXY Tab A6.0.1P550XXU1BPJ2
Brazil(ZTO)SM-P550GALAXY Tab A6.0.1P550XXU1BPF3
Brazil(ZTO)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ3
Brazil(ZTO)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPH9
Brazil(ZTO)SM-A510MGalaxy A5 ⑥6.0.1A510MUBU3BPJ1
Brazil (Oi)(ZTR)SM-G360MGALAXY CORE LTE Prime5.0.2G360MVJS1BPE2
Bulgaria(BGL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Bulgaria(BGL)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Bulgaria(BGL)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Bulgaria(BGL)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ1
Bulgaria(GBL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Bulgaria(BGL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Bulgaria(GBL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Bulgaria(BGL)SM-T700GALAXY TabS5.0.2T700XXU1BOL1
Bulgaria (MTL)(MTL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Bulgaria (MTL)(MTL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Bulgaria (VVT)(VVT)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Bulgaria (VVT)(VVT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Bulgaria (VVT)(VVT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Bulgaria (VVT)(VVT)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Cambodia(CAM)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2
Caucasus Countries(CAU)SM-T561Galaxy Tab E4.4.4T561XXU0APE2
Caucasus Countries(CAU)SM-T561Galaxy Tab E4.4.4T561XXU0APJ1
Caucasus Countries(CAU)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Chile(CRC)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPJ4
Chile(CRC)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPIB
Chile (Telefonica)(CHT)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPIA
Chile (Telefonica)(CHT)SM-G930FGalaxy S76.0.1G930FXXS1BPJB
China (Open China)(CHC)SM-A51005.1.1A5100ZCU1APJ1
Colombia(COO)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ3
Colombia(COO)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPH9
Croatia (T-Mobile)(CRO)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Croatia (T-Mobile)(CRO)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Croatia (T-Mobile)(CRO)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Croatia (T-Mobile)(CRO)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Croatia (TELE2)(TWO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Croatia (TELE2)(TWO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Croatia (VIPNET)(VIP)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Croatia (VIPNET)(VIP)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Cyprus(CYV)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Cyprus(CYV)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Czech Republic(ETL)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Czech Republic(ETL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Czech Republic(XEZ)SM-T7196.0.1T719XXU2APJ1
Czech Republic(ETL)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Czech Republic(ETL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Czech Republic (T-Mobile)(TMZ)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Czech Republic (T-Mobile)(TMZ)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Czech Republic (T-Mobile)(TMZ)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Czech Republic (T-Mobile)(TMZ)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Egypt(EGY)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
Egypt(EGY)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APE3
France(XEF)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
France(XEF)SM-T8196.0.1T819XXU2APJ1
France(VGF)SM-G360FGALAXY CORE Prime5.0.2G360FXXU1BPE2
France(XEF)SM-A510FGalaxy A5 ⑥6.0.1A510FXXS3BPJ9
France(XEF)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
France (Bouygues)(BOG)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU3DPEU
France (Bouygues)(BOG)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPIL
France (SFR)(SFR)SM-G530FZGALAXY GRAND Prime5.0.2G530FZXXU1BPF1
France (SFR)(SFR)SM-G530FZGALAXY GRAND Prime5.0.2G530FZXXS1BPH1
Germany(DBT)SM-T715GALAXY Tab S26.0.1T715XXU2BPG3
Germany(DBT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Germany(DBT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Germany (1&1)(XEG)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU3DPEK
Germany (1&1)(XEG)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJA
Germany (1&1)(XEG)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU3DPEK
Germany (1&1)(XEG)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJA
Germany (T-Mobile)(DTM)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Germany (T-Mobile)(DTM)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIQ
Germany (T-Mobile)(DTM)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Germany (T-Mobile)(DTM)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIQ
Germany (Vodafone)(VD2)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Germany (Vodafone)(VD2)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Greece(EUR)SM-T715GALAXY Tab S26.0.1T715XXU2BPG3
Greece(EUR)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Greece(EUR)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Greece(EUR)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Greece(EUR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Greece(EUR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Greece (Cosmote)(COS)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Greece (Vodafone)(VGR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Greece (Vodafone)(VGR)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Greece (Vodafone)(VGR)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Greece (Vodafone)(VGR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI1
Guatemala(TGU)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPJC
Guatemala(TGU)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPIC
Guatemala(TGU)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPIC
Guatemala(TGU)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPJC
Hong Kong(TGY)SM-N9150GALAXY Note Edge5.0.1N9150ZHS1BPJ1
Hong Kong(TGY)SM-N9150GALAXY Note Edge5.0.1N9150ZHS1BPI2
Hong Kong(TGY)SM-A3000GALAXY A35.0.2A3000ZHS1BPI1
Hong Kong(TGY)SM-G5308WGALAXY GRAND Prime4.4.4G5308WZHS1APG1
Hong Kong(TGY)SM-A3000GALAXY A35.0.2A3000ZHS1BPF1
Hungary(XEH)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Hungary(XEH)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Hungary(XEH)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Hungary(XEH)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Hungary (T-mobile)(TMH)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Hungary (T-mobile)(TMH)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Hungary (T-mobile)(TMH)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Hungary (T-mobile)(TMH)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Hungary (Telenor)(PAN)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Hungary (Telenor)(PAN)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Hungary (Telenor)(PAN)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Hungary (VDH)(VDH)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Hungary (VDH)(VDH)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Hungary (VDH)(VDH)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Hungary (VDH)(VDH)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI1
India(INS)SM-G355HGALAXY CORE24.4.2G355HXXU0APG4
India(INS)SM-N9208Galaxy Note56.0.1N9208XXU3BPJ6
India(INU)SM-G800HGALAXY S5 mini5.1.1G800HXXU1BPB4
India(INS)SM-A500GGALAXY A56.0.1A500GXXU1CPH4
India(INS)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APF1
India(INS)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APJ2
India(INU)SM-G800HGALAXY S5 mini6.0.1G800HXXU1CPI5
India(INU)SM-G355HGALAXY CORE24.4.2G355HXXU0APG4
Indonesia(XID)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2
Iran(THR)SM-J120FGalaxy J15.1.1J120FXXU1APJ1
Iraq(MID)SM-N920CGalaxy Note56.0.1N920CXXU3BPJ5
Iraq(MID)SM-N920CGalaxy Note56.0.1N920CXXU3BPJ5
Ireland(TSI)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Ireland(TSI)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Ireland (Meteor)(MET)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Ireland (Meteor)(MET)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Ireland (Three)(3IE)SM-G360FGALAXY CORE Prime5.0.2G360FXXU1BPE2
Ireland (Vodafone)(VDI)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Ireland (Vodafone)(VDI)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI1
Italy(ITV)SM-A510FGalaxy A5 ⑥6.0.1A510FXXS3BPJA
Italy(ITV)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Italy(ITV)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Italy(ITV)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Italy(ITV)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCU0APF1
Italy (Vodafone)(OMN)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Italy (Vodafone)(OMN)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Kazakhstan(SKZ)SM-T561Galaxy Tab E4.4.4T561XXU0APE2
Kazakhstan(SKZ)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Kazakhstan(SKZ)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Kazakhstan(SKZ)SM-T561Galaxy Tab E4.4.4T561XXU0APJ1
Kazakhstan(SKZ)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Kenya(AFR)SM-G361HGALAXY CORE Prime5.1.1G361HXXS0APE1
Kenya(AFR)SM-G361HGALAXY CORE Prime5.1.1G361HXXU0APJ2
Korea (LG Uplus)(LUC)SM-G850LGALAXY ALPHA5.0.2G850LKLU2CPF1
Korea (LG Uplus)(LUC)SM-G850LGALAXY ALPHA5.0.2G850LKLU2CPJ1
Libya(BTC)SM-N920CGalaxy Note56.0.1N920CXXU3BPJ5
Libya(BTC)SM-G928CGalaxy S6 edge+6.0.1G928CXXU3BPJ5
Libya(BTC)SM-J111F5.1.1J111FXXU0APJ3
Luxembourg(LUX)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Luxembourg(LUX)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Macedonia(VIM)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Macedonia(CMF)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Macedonia(CMF)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Macedonia(VIM)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Macedonia(VIM)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Macedonia (T-Mobile)(MBM)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Macedonia (T-Mobile)(MBM)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Macedonia (T-Mobile)(MBM)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Macedonia (T-Mobile)(MBM)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Malaysia(XME)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2
Mauritius(MRU)SM-N915FGALAXY Note Edge6.0.1N915FXXU1DPJ2
Mauritius(MRU)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
Mauritius(MRU)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APD1
Mauritius(MRU)SM-N915FGALAXY Note Edge6.0.1N915FXXS1DPI1
Mexico (Movistar)(TMM)SM-G900MGALAXY S56.0.1G900MUBS1CPJ5
Mexico (Movistar)(TMM)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPIA
Mexico (Movistar)(TMM)SM-G900MGALAXY S56.0.1G900MUBS1CPI4
Nepal(NPL)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APJ2
Nepal(NPL)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APF1
Nepal(NPL)SM-G355HGALAXY CORE24.4.2G355HXXU0APG4
Nepal(NPL)SM-T116NUGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NUXXU0APE1
Nepal(NPL)SM-T116NUGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NUXXU0APH4
Nepal(NPL)SM-N9208Galaxy Note56.0.1N9208XXU3BPJ6
Netherlands(PHN)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Netherlands(PHN)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPIL
Netherlands(PHN)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Netherlands(PHN)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJH
Netherlands(PHN)SM-G930FGalaxy S76.0.1G930FXXU1BPJE
Netherlands (T-Mobile)(TNL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Netherlands (T-Mobile)(TNL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Netherlands (Vodafone)(VDF)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Netherlands (Vodafone)(VDF)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Netherlands (Vodafone)(VDF)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Netherlands (Vodafone)(VDF)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI1
New Zealand(TNZ)SM-T705YGALAXY TabS6.0.1T705YDOU1CPI4
New Zealand(NZC)SM-N910UGALAXY Note46.0.1N910UXXU2DPH1
New Zealand(TNZ)SM-G930FGalaxy S76.0.1G930FXXS1BPJ8
New Zealand(TNZ)SM-T705YGALAXY TabS5.0.2T705YDOU1BOJ3
Nigeria(ECT)SM-J111F5.1.1J111FXXU0APJ3
Nordic countries(NEE)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Nordic countries(NEE)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Norway (Telenor)(TEN)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPH7
Norway (Telenor)(TEN)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPH7
Norway (Telenor)(TEN)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJF
Norway (Telenor)(TEN)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJF
Norway (Telenor)(TEN)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Norway (Telenor)(TEN)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Open Austria(ATO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Open Austria(ATO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Open Austria(ATO)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Open Austria(ATO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Open Austria(ATO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Pakistan (PAK)(PAK)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APD1
Pakistan (PAK)(PAK)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
Panama(PBS)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPJC
Panama(PBS)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPIC
Panama (Claro)(CPA)SM-G530HGALAXY GRAND Prime5.0.2G530HXXU2BPI2
Panama (Claro)(CPA)SM-G530HGALAXY GRAND Prime5.0.2G530HXXS2BPE4
Papua New Guinea(PNG)SM-N910UGALAXY Note46.0.1N910UXXU2DPH1
Paraguay (Claro)(CTP)SM-J710MNGalaxy J7 ⑥6.0.1J710MNUBU1API7
Peru (SAM)(SAM)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPI9
Peru (SAM)(SAM)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPI9
Philippines (Open Line)(XTC)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2
Poland(XEO)SM-T715GALAXY Tab S26.0.1T715XXU2BPG3
Poland(XEO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Poland(XEO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Poland(XEO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Poland(XEO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Poland (Orange)(IDE)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API5
Poland (Orange)(IDE)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCU0APF1
Portugal (TPH)(TPH)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Portugal (TPH)(TPH)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Portugal (TPH)(TPH)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Portugal (TPH)(TPH)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Portugal (Vodafone)(TCL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Portugal (Vodafone)(TCL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI1
Portugal (Vodafone)(TCL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Portugal (Vodafone)(TCL)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Romania(ROM)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Romania(ROM)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ1
Romania(ROM)SM-A300FGALAXY A35.0.2A300FXXS1BPG2
Romania(ROM)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Romania(ROM)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Romania(ROM)SM-T700GALAXY TabS5.0.2T700XXU1BOL1
Romania(ROM)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Romania(ROM)SM-A300FGALAXY A35.0.2A300FXXU1BPJ2
Romania (Cosmote)(COA)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Romania (Cosmote)(COA)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Romania (Orange)(ORO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API5
Romania (Orange)(ORO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCU0APF1
Romania (Vodafone)(CNX)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Romania (Vodafone)(CNX)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Romania (Vodafone)(CNX)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Romania (Vodafone)(CNX)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Russia(SER)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIJ
Russia(SER)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJN
Russia(SER)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXPS0APG2
Russia(SER)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJN
Russia(SER)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Russia(SER)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Russia(SER)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXPS0API1
Russia(SER)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIJ
Saudi Arabia(ACR)SM-G531HGALAXY GRAND Prime5.1.1G531HXXU0APE1
Saudi Arabia(KSA)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
Saudi Arabia(KSA)SM-A700FGALAXY A76.0.1A700FXXU2BPJ2
Saudi Arabia(KSA)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APD1
Saudi Arabia(KSA)SM-G800HGALAXY S5 mini5.1.1G800HXXU1BPD1
Saudi Arabia(WTL)SM-A500HGALAXY A55.0.2A500HXXU1BPE1
Saudi Arabia(WTL)SM-A500HGALAXY A56.0.1A500HXXU1CPH8
Saudi Arabia(KSA)SM-J120FGalaxy J15.1.1J120FXXU1APJ1
Saudi Arabia(WTL)SM-G361HGALAXY CORE Prime5.1.1G361HXXU0APJ2
Saudi Arabia(KSA)SM-A700FGALAXY A76.0.1A700FXXU2BPH2
Saudi Arabia (STC)(XFU)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
Saudi Arabia (STC)(XFU)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APE3
Serbia (Telekom)(TSR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Serbia (Telekom)(TSR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Serbia (Telenor)(MSR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Serbia (Telenor)(MSR)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Serbia (VIP)(TOP)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Serbia (VIP)(TOP)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Singapore(XSP)SM-T705GALAXY TabS5.0.2T705XXU1BOL2
Singapore(MM1)SM-T705GALAXY TabS6.0.1T705XXU1CPI4
Singapore(MM1)SM-T705GALAXY TabS5.0.2T705XXU1BOL2
Singapore(MM1)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPJ1
Singapore(XSP)SM-T705GALAXY TabS6.0.1T705XXU1CPI4
Singapore(XSP)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPJ1
Singapore(MM1)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPF5
Singapore(XSP)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPF5
Singapore (SingTel)(SIN)SM-T705GALAXY TabS6.0.1T705XXU1CPI4
Singapore (SingTel)(SIN)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPJ1
Singapore (SingTel)(SIN)SM-T705GALAXY TabS5.0.2T705XXU1BOL2
Singapore (SingTel)(SIN)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPF5
Singapore (StarHub)(STH)SM-T705GALAXY TabS5.0.2T705XXU1BOL2
Singapore (StarHub)(STH)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPJ1
Singapore (StarHub)(STH)SM-T705GALAXY TabS6.0.1T705XXU1CPI4
Singapore (StarHub)(STH)SM-T715YGALAXY Tab S26.0.1T715YDXU2BPF5
Slovakia(ORX)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Slovakia(ORX)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Slovakia(TMS)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Slovakia(ORX)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Slovakia(TMS)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Slovakia(TMS)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Slovakia(TMS)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Slovakia(ORX)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Slovenia(SIO)SM-T700GALAXY TabS5.0.2T700XXU1BOL1
Slovenia(SIO)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ1
Slovenia(SIO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Slovenia(SIO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Slovenia(SIO)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Slovenia(SIO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
Slovenia (Mobitel)(MOT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Slovenia (Mobitel)(MOT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Slovenia (Si.mobil)(SIM)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Slovenia (Si.mobil)(SIM)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
South Africa(XFE)SM-J111F5.1.1J111FXWU0APJ2
South Africa(XFE)SM-G928CGalaxy S6 edge+6.0.1G928CXXU3BPJ5
South Africa(XFA)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU3DPFI
South Africa(XFA)SM-J111F5.1.1J111FXXU0APD4
South Africa(XFA)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPIX
South America (Moviestar)(CRM)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPIC
South America (Moviestar)(CRM)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPJC
South America (Moviestar)(CRM)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPIC
South America (Moviestar)(CRM)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPJC
South America (Open Line)(NBS)SM-G900HGALAXY S54.4.2G900HXXU1ANE2
South America (Open Line)(NBS)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPIC
South America (Open Line)(NBS)SM-G920IGalaxy S66.0.1G920IDVS3EPJC
South America (Open Line)(NBS)SM-G900HGALAXY S56.0.1G900HXXU1CPI6
South America (Open Line)(NBS)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPIC
South America (Open Line)(NBS)SM-G925IGalaxy S6 edge6.0.1G925IDVS3EPJC
South East Europe(SEE)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
South East Europe(SEE)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ1
South East Europe(SEE)SM-T700GALAXY TabS5.0.2T700XXU1BOL1
South East Europe(SEE)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
South East Europe(SEE)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
South East Europe(SEE)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Spain(PHE)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Spain(PHE)SM-T8196.0.1T819XXU2APJ1
Spain(PHE)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Spain (Movistar)(XEC)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Spain (Movistar)(XEC)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI5
Spain (Orange)(AMO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API5
Spain (Orange)(AMO)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCU0APF1
Spain (Vodafone)(ATL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Spain (Vodafone)(ATL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Spint (cdma)(SPR)SM-G925PGalaxy S6 edge6.0.1G925PVPS4CPI3
Spint (cdma)(SPR)SM-G920PGalaxy S66.0.1G920PVPS4CPI3
Sri Lanka(SLK)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Sri Lanka(SLK)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPIG
Sri Lanka(SLK)SM-G355HGALAXY CORE24.4.2G355HXXU0APG4
Sri Lanka(SLK)SM-T116NUGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NUXXU0APH4
Sri Lanka(SLK)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APJ2
Sri Lanka(SLK)SM-T116NUGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NUXXU0APE1
Sri Lanka(SLK)SM-N9208Galaxy Note56.0.1N9208XXU3BPJ6
Sri Lanka(SLK)SM-G316HUGALAXY DUOS 34.4.4G316HUDDS0APF1
Sweden (Tre)(HTS)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJ4
Sweden (Tre)(HTS)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPHA
Sweden (Tre)(HTS)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPHA
Sweden (Tre)(HTS)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJ4
Switzerland(AUT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPJ7
Switzerland(AUT)SM-T715GALAXY Tab S26.0.1T715XXU2BPG3
Switzerland(AUT)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCU0APF1
Switzerland(AUT)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Switzerland(AUT)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPI9
Switzerland (Swisscom)(SWC)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIF
Switzerland (Swisscom)(SWC)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJG
Thailand(THL)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2
Tunisia(TUN)SM-J111F5.1.1J111FXXU0APJ3
Turkey(TUR)SM-T116NQGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NQJVU0APJ1
Turkey(TUR)SM-J120FGalaxy J15.1.1J120FXXU1APJ3
Turkey(TUR)SM-T116NQGALAXY Tab3 Lite4.4.4T116NQJVU0APE1
United Arab Emirates(XSG)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0API5
United Arab Emirates(LYS)SM-N920CGalaxy Note56.0.1N920CXXU3BPJ5
United Arab Emirates(LYS)SM-J111F5.1.1J111FXXU0APJ3
United Arab Emirates(XSG)SM-J100HGalaxy J14.4.4J100HXXU0APD1
United Kingdom(BTU)SM-T700GALAXY TabS6.0.1T700XXU1CPJ1
United Kingdom(BTU)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
United Kingdom(BTU)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0APF1
United Kingdom(BTU)SM-T700GALAXY TabS5.0.2T700XXU1BOL1
United Kingdom(TSC)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
United Kingdom (EE) (EVR)SM-T235GALAXY Tab45.1.1T235XXS1BPH1
United Kingdom (EE) (EVR)SM-T235GALAXY Tab45.1.1T235XXS1BPF3
United Kingdom (Vodafone)(VOD)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI1
United Kingdom (Vodafone)(VOD)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
United Kingdom / Ireland(XEU)SM-G930FGalaxy S76.0.1G930FXXU1BPJE
Unknown(TTR)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Unknown(DNL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Unknown(DHR)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXS4DPIP
Unknown(TTR)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Unknown(DDE)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIQ
Unknown(OMD)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Unknown(TNX)SM-G318MLGALAXY ACE4 Neo4.4.4G318MLUBU0API1
Unknown(VFJ)SM-G930FGalaxy S76.0.1G930FXXS1BPJ8
Unknown(TNX)SM-G318MLGALAXY ACE4 Neo4.4.4G318MLUBU0AOJ2
Unknown(ALE)SM-G900MGALAXY S56.0.1G900MUBS1CPG1
Unknown(CHX)SM-G360MGALAXY CORE LTE Prime5.0.2G360MUBU1BPE3
Unknown(CHX)SM-J320M5.1.1J320MUBU0API1
Unknown(CHX)SM-J500MGalaxy J55.1.1J500MUBS1APF3
Unknown(DHR)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Unknown(TTR)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXS4DPIP
Unknown(MYM)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2
Unknown(CHX)SM-J500MGalaxy J56.0.1J500MUBU1BPH2
Unknown(VFJ)SM-G318HZGalaxy V Plus4.4.4G318HZDVU0APH1
Unknown(DHR)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Unknown(ANP)SM-G318HSM-G318H4.4.4G318HXCS0API2
Unknown(MTZ)SM-N920CGalaxy Note56.0.1N920CXXU3BPJ5
Unknown(DNL)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Unknown(OMD)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Unknown(DHR)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Unknown(TTR)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Unknown(DDE)SM-G920FGalaxy S66.0.1G920FXXU4DPJD
Unknown(PNT)SM-A510MGalaxy A5 ⑥6.0.1A510MUBU3BPI4
Unknown(DDE)SM-G925FGalaxy S6 edge6.0.1G925FXXU4DPJD
Uruguay(UFU)SM-J710MNGalaxy J7 ⑥6.0.1J710MNUBU1API5
Uruguay(UPO)SM-T805MGALAXY Tab S6.0.1T805MUBU1CPJ1
Uruguay(UPO)SM-T805MGALAXY Tab S6.0.1T805MUBU1CPI1
Uzbekistan(CAC)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXU1CPJ6
Uzbekistan(CAC)SM-G900FGALAXY S56.0.1G900FXXS1CPI6
Uzbekistan(CAC)SM-G928FGalaxy S6 edge+6.0.1G928FXXU3BPJ3
Vietnam(XXV)SM-T819Y6.0.1T819YDXU2APJ2

منبع:sammobile.com

0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette