محصولات

تصویر

نام

تاریخ انتشار

رتبه تکفارس

 Honor Play 4T
2020-04-09
۲۱ فروردین ۱۳۹۹
Apple iPhone SE 
2020-04-15
۲۷ فروردین ۱۳۹۹
7
Desire 20 پرو
2020-06-16
۲۷ خرداد ۱۳۹۹
6
GS66 Stealth
2021-06-10
۲۰ خرداد ۱۴۰۰
7.5
GT نئو
2021-04-09
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
iQOO 5
2020-08-17
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
iQOO 5 پرو
2020-08-17
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
iQOO 7
2021-01-11
۲۲ دی ۱۳۹۹
7
iQOO Neo3
2020-04-23
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
7
MoveTime
2020-09-03
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
P اسمارت 2021
2020-09-28
۷ مهر ۱۳۹۹
P40 پرو
2020-03-26
۷ فروردین ۱۳۹۹
7
ROG زفیروس G15
2021-03-15
۲۵ اسفند ۱۳۹۹
9
ROG فون 5
2021-03-10
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
8
ROG فون 5 آلتیمیت
2021-03-10
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
8.5
ROG فون 5 پرو
2021-03-10
۲۰ اسفند ۱۳۹۹
8
S30
2021-04-03
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
S30 SE
2021-04-03
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
S30 پرو
2021-04-03
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
S9
2021-03-27
۷ فروردین ۱۴۰۰